01.05.2022 - 31.10.2022

Velkommen til Ti på Topp Bergen 2022

Bli med!

1358

Registrerte turer

499

Registrerte deltakere

3

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Birkelandsnipa 28
2 Borga 19
3 Geitanuken 80
4 Gravdalsfjellet 126
5 Gullfjellstoppen 14

Ti på Topp er en turkampanje som er levert i samråd med kommunale smittevernmyndigheter i området hvor turmålene befinner seg. Grunnet koronasituasjonen er turkampanjen heldigital og alle turbeskrivelser og kart er tilgjengelig i Ti på Topp-appen. For informasjon om hvordan du som deltaker kan bidra til å hindre smitte, se her.

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Birkelandsnipa 288 m 28
Borga 634 m 19
Geitanuken 304 m 80
Gravdalsfjellet 351 m 126
Gullfjellstoppen 987 m 14
Hananipa 717 m 26
Hordnesskogen 48 m 122
Ljosvollsvarden 299 m 80
Lyderhorn 397 m 77
Lyngbønipa 273 m 121
Løvstakken 128
Rundemanen 74
Sandviksfjellet (Stoltzen) 377 m 152
Sjurstonipa 250 m 51
Smøråsfjellet 261 m 141
Solbakkafjellet 457 m 25
Soleibakkane om Ulriken 620 m 53
Storsåta 432 m 41
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp